Start » Njurar

Njurar

Transplantation av njurar

Njurtransplantationens funktion
En njurtransplantation innebär att man ersätter en svårt sjuk njure med en frisk, donerad från en, antingen levande eller avliden, givare. Chansen att överleva är större om njuren kommer från en levande donator. 50 procent av transplanterade njurar, som doneras av levande givare, fungerar i cirka 20 år. 50 procent av de njurar, som däremot kommer från avlidna donatorer, fungerar i cirka tolv år.

Njurtransplantation utgör den primära behandlingen vid akut eller kronisk njursvikt, och är ett vanligt förekommande ingrepp i Sverige. Årligen utförs cirka 300 – 500 njurtransplantationer i Sverige.

De vanligaste orsakerna till att njurar blir sjuka, och att en njurtransplantation kan bli aktuell, är glomerulonefriter, cystnjure och typ 1 diabetes. Njursvikt är orsaken bakom tio procent av de njurtransplantationer som genomförs.

Inför ingreppet
Inför en njurtransplantation genomgår patienten en omfattande utredning för att avgöra om det är just en transplantation som är den bästa metoden och om patienten kan klara av en sådan operation. Utöver en, för övrigt, fysiskt god hälsa, krävs att patienten har förutsättningar för att klara av den livslånga medicineringen av immuosuppressiva läkemedel, som är nödvändig för att kroppen inte ska stöta bort den donerade njuren.

Som vid alla organtransplantationer, finns risker förknippade med att operera in nya njurar. Riskerna inkluderar bland annat bortstötning av organet, infektion, blodpropp, blödning och njursvikt. Det kan också uppstå biverkningar av den efterföljande behandlingen med immunosuppressiva läkemedel. Exempel på dessa biverkningar är viktökning, akne och benförtunning. Det är viktigt att patienten blir informerad om såväl risker som biverkningar innan sin operation.

Dialys
Utöver njurtransplantation, kan den leversjuka patienten erbjudas dialysbehandling. Behandlingen är ett alternativt behandlingssätt för patienter som inte uppfyller kraven för en transplantation, exempelvis cancersjuka,  överviktiga eller de som lider av hjärt- eller kärlsjukdom. Dialys kan utföras på såväl en dialysavdelning som av patienten själv i hemmet.

Det finns två typer av dialysbehandlingar, nämligen bloddialys och påsdialys. Bloddialys (alternativt namn hemodialys) innebär att blodet filtreras från restprodukter och överskottsvätska via en dialysapparat. Vid påsdialys (även kallad peritonealdialys) används kroppens egen bukhinna som ett filter för att rena blodet. Till skillnad från bloddialys, förs blodet inte ut ur kroppen.

Valet av dialysbehandling är högst individuellt, och vid behov kan patienten växla mellan de olika behandlingsmetoderna.

Resultat
De allra flesta patienter som genomgått en njurtransplantation, kan återgå till ett normalt liv samt ägna sig åt fysisk aktivitet utan några större besvär. Livstiden för en transplanterad njure varierar, men i regel fungerar den tillfredsställande i cirka tio år. Om den transplanterade njuren upphör fungera, kan patienten bli donerad ytterligare en ny njure.

Njurar har till uppgift att bland annat rena blod