Start » Levern

Levern

Transplantation av levern

Levertransplantationens funktion

Vid en levertransplantation byts en sjuk lever ut mot en frisk. Organet har donerats av en, antingen död eller levande, givare. Eftersom en frisk lever är en förutsättning för överlevnad, är en levertransplantation ofta livsavgörande för den drabbade. Levertransplantationer utförs på patienter som lider av bland annat akut leversvikt, kroniska leversjukdomar eller primär levercancer. Transplantation är ett vanligt ingrepp, och varje år genomförs cirka 150 levertransplantationer i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Vanligen brukar levern från en död givare användas vid levertransplantationer, men i fall av tidsbrist vid exempelvis akut leversvikt, kan en donation från en levande givare bli aktuell. I det fall då en levande donator används, skärs en bit av dennes lever bort. Detta är möjligt då det går att leva med en lever som inte är hel.

Inför ingreppet

Levertransplantationer hör till ett av de mer omfattande kirurgiska ingreppen, varför en mer ingående utredning krävs för att kunna avgöra om patienten i fråga, är lämplig för en transplantation eller inte. Faktorer som väger in i avgörandet inkluderar bland annat leverns tillstånd, patientens överlevnadschanser samt patientens mentala och emotionella hälsa. Transplantationen medför risker för komplikationer. Exempel på sådana är avstötning (den inopererade levern stöts bort av kroppen), blödning, galläckage och infektioner. Det är viktigt att patienten blir informerad om detta.

Väntetid

Den globala bristen på tillgängliga organ, samt det ökade behovet av organtransplantationer, har gjort att behövande patienter måste vänta på ett kirurgiskt ingrepp. Flera olika faktorer såsom patientens hälsotillstånd och blodgupp påverkar. I genomsnitt brukar väntetiden vara tre till nio månader i Sverige. I USA och i resten av Europa, får man vanligtvis vänta ännu längre.

Antalet dödsfall bland patienter, som står i kö för en levertransplantation, är idag relativt lågt. Detta beror dels på att donationer numer kan ske genom delning av en lever (så kallad ”split liver”). Det har medfört att en donerad lever kan delas upp i flera bitar för transplantation till flera patienter. Det beror också på att även levande givare kan användas då man numer kan operera bort en bit av levern för donation.

Resultat

Chansen för överlevnad efter en levertransplantation är hög. Statistik visar att 90 procent, av dem som genomgått en transplantation på grund av kronisk leversjukdom, överlever ett år efter ingreppet. Efter fem år visar samma statistik att 80 procent fortfarande är i livet. Även efter transplantation på grund av levercancer överlever 80 procent av patienterna fem år efter operationen.

De allra flesta kan, efter en levertransplantation, återgå till en normalt fungerande vardag utan några större komplikationer. Kvinnors fertilitet påverkas inte alls av en leverdonation och man kan därför bli gravid i samma utsträckning efter ingreppet som före.

Levern är kroppens största körtel