Start » Bristen på tillgängliga organ

Bristen på tillgängliga organ

Bristen på tillgängliga organ

Organbristen i världen

Det råder en ständig brist på tillgängliga organ för transplantation i Sverige och i övriga världen. Trots att den senaste EU-barometern visar på att mer än 80 procent av det svenska folket är villiga att donera, är det få som faktiskt anmäler sig som donatorer av organ. Detta utgör ett stort samhällsproblem, och offren blir de svårt sjuka som blir utan transplantation på grund av det låga antalet organdonationer.

Prognosen för organdonationer ser mörk ut i Europa, men ett land utmärker sig. I toppen av listan över nationer där flest människor donerar organ, finner vi nämligen Spanien, som har 2-3 gånger så många donationer från avlidna som Sverige. Från att ha lidit av akut organbrist under 1980-talet, har landet genom satsningen av den nationella organdonationsstyrelsen ONT (Organización Nacional de Transplantes), lyckats vända sina mörka siffror till att istället bli världsledande inom organdonation.

Spanien är ett utmärkt exempel på att det går att öka antalet organdonatorer med hjälp av effektiva insatser inom området. Det finns en potential att öka antalet donatorer även i Sverige. Undersökningar visar att intresset är stort, men det råder en osäkerhet hos sjukvårdspersonal som är delaktiga i donationsprocessen.  Det finns också brister i sjukvårdsystemet vad gäller donation och därför har utvecklingen avstannat.

Antalet organdonatorer varierar i landets olika regioner. En undersökning från år 2013 visar att flest donatorer finns i Västra Götalandsregionen.

Handel av organ

Efterfrågan på organ överstiger utbudet vilket har resulterat i att en illegal marknad för handel av mänskliga organ har vuxit fram. Fattigdom och bristande sjukvårdssystem i länder är faktorer som stimulerar den illegala handeln.

Handeln med organ, som är högst förbjuden i de flesta länder, växer i takt med det ökade behovet av organtransplantationer – en utveckling som går att se världen över. Skrämmande siffror från Världshälsoorganisation (WHO) visar att det årligen utförs cirka 10 000 illegala transplantationer runt om i världen. Då det inte finns några gemensamma internationella lagar som råder inom området, är det nästintill omöjligt att reglera organhandeln då marknaden är utspridd över flera delar av världen.

Det är även sådan desperation efter pengar som får människor att satsa pengar på hasardspel. En klassisk scen är den svettiga mannen som står vid ett roulettebord och satsar hela sin hög med casinochips på rött. Sådana infall slutar sällan väl, precis som organhandel. Oavsett vad du väljer att göra, spela hos säkra källor. På nätet finns alla möjliga typer av spel som erbjuds av pålitliga spelsajter – allt från pedagogiska spel till casinospel. Satsa endast efter egen förmåga.

Organdonation i framtiden

De står klart att nuläget inte är hållbart och att en förändring behöver ske globalt. Om vi skulle kunna mätta det globala behovet av organ så skulle den illegala handeln kanske kunna stävjas.

Ny vetenskap har på senare tid gett hopp. Genom forskning har man kunnat utveckla nya stamceller, och i framtiden räknar man med att kunna odla hela organ. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har forskare med framgång odlat kärl, och inom en snar framtid hoppas man även kunna utveckla en teknik för att odla lever, njure och hjärtan. År 2011 utfördes den första operationen med hjälp av stamcellsteknik på en människa någonsin.

Människans organ har blivit till en handelsvara